Om kartverktyget

Observera att kartverktyget är under framtagande. Brister och otydligheter kan förekomma. Vänligen meddela eventuella problem till anders.soderberg@lund.se

Syftet med kartverktyget är att genom information kunna identifiera otrygga platser och färdvägar för att öka trafiksäkerheten och tryggheten. Man registrerar anonymt sträckor och markerar ut farliga ställen. Kommunen sammanställer informationen för att kunna prioritera och åtgärda dem.

Instruktion

Klicka här för instruktioner om hur man använder verktyget.

© Lunds KommunFör gränsöverskridande samarbete

Klicka här